نمایش: لیست
مرتب کردن بر اساس:
تعداد نمایش:
مقایسه کن
XP CAT5E Patch Cord - 1.5M

.   نوع کابلUTP
.   طول کابل1.5متر
.   طبقه بندی: Cat 5e
.   مناسب برای انواع مودم ، روتر و... 
.   مناسب برای دستگاه های داری پورت LAN

2,500 تومان
مقایسه کن
X-NET CAT5E Patch Cord - 10M

.   نوع کابلUTP
.   طول کابل10متر
.   طبقه بندی: Cat 5e
.   مناسب برای انواع مودم ، روتر و... 
.   مناسب برای دستگاه های داری پورت LAN

10,200 تومان
مقایسه کن
MW-NET CAT5E Patch Cord - 2M

.   نوع کابلUTP
.   طول کابل2 متر
.   طبقه بندی: Cat 5e
.   مناسب برای انواع مودم ، روتر و... 
.   مناسب برای دستگاه های داری پورت LAN

3,500 تومان
مقایسه کن
CAT6 UTP Flat Patch Cord 1M

.   نوع کابلUTP
.   طول کابل1 متر
.   طبقه بندی: Cat 6
.   مناسب برای انواع مودم ، روتر و سایر وسایل شبکه
.   مناسب برای تمام دستگاه های داری پورت LAN

7,000 تومان
مقایسه کن
B-NET CAT5E Patch Cord - 5m

.   نوع کابلUTP
.   طول کابل: 5 متر
.   طبقه بندی: Cat 5e
.   مناسب برای انواع مودم ، روتر و سایر وسایل شبکه
.   مناسب برای تمام دستگاه های داری پورت LAN

5,500 تومان
مقایسه کن
B-NET CAT5E Patch Cord - 3m

.   نوع کابلUTP
.   طول کابل: 3 متر
.   طبقه بندی: Cat 5e
.   مناسب برای انواع مودم ، روتر و سایر وسایل شبکه
.   مناسب برای تمام دستگاه های داری پورت LAN

4,500 تومان
مقایسه کن
B-NET CAT5E Patch Cord - 1m

.   نوع کابلUTP
.   طول کابل: 1 متر
.   طبقه بندی: Cat 5e
.   مناسب برای انواع مودم ، روتر و سایر وسایل شبکه
.   مناسب برای تمام دستگاه های داری پورت LAN

2,100 تومان