نمایش: لیست
مرتب کردن بر اساس:
تعداد نمایش:
مقایسه کن
Xiaomi Power Strip XMCXB01QM

.   تعداد پریزها3 عدد
.   تعداد پورت USB: سه عدد
.   توضیحات پریز دارای کلید خاموش و روشن 
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی2500 وات
.   طول کابل1.8 متر

.   پوشش محافظ کودکدارد

 

 

 
55,000 تومان
مقایسه کن
Xiaomi NRB4009CN Power Strip

.   تعداد پریزها: 4 عدد
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی2500 وات
.   طول کابل: 1.8 متر
.   پوشش محافظ کودک: بله

 
85,000 تومان
مقایسه کن
Orico OSJ-4A5U-UN-Eu Power Strip

.   تعداد پریزها4 عدد
.   تعداد پورت USB: پنج عدد
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی2500 وات
.   طول کابل1.5 متر

.   شدت جریان خروجیحداکثر 2.4 آمپر 
.   دارای کلید خاموش و روشن 

 

 

 
146,000 تومان
مقایسه کن
Orico OSC-4A4U Power Strip

.   تعداد پریزها4 عدد
.   تعداد پورت USB: چهار عدد
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی2500 وات
.   طول کابل1.5 متر

.   شدت جریان خروجیحداکثر 2.4 آمپر 
.   دارای کلید خاموش و روشن 

 

 

 
99,000 تومان
مقایسه کن
Orico ODC-2A5U 5x Smart Power Center

.   تعداد پریزها: 2 عدد
.   تعداد پورت USB: پنج عدد
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی: 1700 وات
.   طول کابل1 متر

.   شدت جریان خروجیحداکثر 2.4 آمپر 
.   دارای کلید خاموش و روشن 

 

 

 
85,000 تومان
مقایسه کن
Orico MPC-2A10U Power Strip

.   تعداد پریزها: 2 عدد
.   تعداد پورت USB: ده عدد
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی: 2500 وات
.   طول کابل1 متر

.   شدت جریان خروجیحداکثر 2.4 آمپر 
.   دارای کلید خاموش و روشن 

 

 

 
305,000 تومان
مقایسه کن
Orico HPC-8A5U 5x Smart Power Center

.   تعداد پریزها8 عدد
.   تعداد پورت USB: پنج عدد
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی1700 وات
.   طول کابل1.5 متر

.   شدت جریان خروجیحداکثر 2.4 آمپر 
.   دارای کلید خاموش و روشن 

 

 

 
115,000 تومان
مقایسه کن
Orico HPC-4A5U 5x Smart Power Center

.   تعداد پریزها: 4 عدد
.   تعداد پورت USB: پنج عدد
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی: 1700 وات
.   طول کابل1 متر

.   شدت جریان خروجیحداکثر 2.4 آمپر 
.   دارای کلید خاموش و روشن 

 

 

 
95,000 تومان
مقایسه کن
Orico DST-4A5U Power Strip

.   تعداد پریزها4 عدد
.   تعداد پورت USB: پنج عدد
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی2500 وات
.   طول کابل1.5 متر

.   شدت جریان خروجیحداکثر 2.4 آمپر 
.   دارای کلید خاموش و روشن 

 

 

 
135,000 تومان
مقایسه کن
LDNIO SE4432 Power Strip

.   تعداد پریزها: 4 عدد
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی2500 وات
.   طول کابل: 2 متر
.   پوشش محافظ کودک: بله

 
66,000 تومان
مقایسه کن
DSE D80 Rack Power Distribution 8Unit

.   تعداد پریزها8 عدد
.   توضیحات پریز دارای کلید خاموش و روشن
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی2500 وات
.   طول کابل1.8 متر
.   پوشش محافظ کودک:  بله

 
38,500 تومان
مقایسه کن
Datasheen PU08K Rack Power Distribution 8Unit

.   تعداد پریزها8 عدد
.   توضیحات پریز دارای کلید خاموش و روشن
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی2500 وات
.   طول کابل3 متر
.   پوشش محافظ کودک:  بله

 
59,500 تومان
مقایسه کن
Datasheen PU08AGE Rack Power Distribution 8Unit

.   تعداد پریزها8 عدد
.   توضیحات پریز دارای کلید خاموش و روشن
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی2500 وات
.   طول کابل1.8 متر
.   پوشش محافظ کودک:  بله

 
69,000 تومان
مقایسه کن
Datasheen PD06AUK Rack Power Distribution 6Unit

.   تعداد پریزها6 عدد
.   توضیحات پریز دارای کلید خاموش و روشن
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی2500 وات
.   طول کابل3 متر
.   پوشش محافظ کودک:  بله

 
78,000 تومان
مقایسه کن
Datasheen module P03GE Rack Power Distribution 3Unit

.   تعداد پریزها3 عدد
.   توضیحات پریز دارای کلید خاموش و روشن
.   حداکثر توان قابل پشتیبانی2500 وات
.   طول کابل1.8 متر
.   پوشش محافظ کودک:  بله

 
22,500 تومان