نمایش: لیست
مرتب کردن بر اساس:
تعداد نمایش:
مقایسه کن
Orico W9PH4 4-Port USB-Hub

.    تعداد پورت‌هاچهار عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    رابط ها: پورت USB 3.0
.   قابلیت اتصال آداپتو: ندارد
.   LED:  دارد

76,500 تومان
مقایسه کن
Orico W5PH4-S2 4 Port USB 3.0Hub with OTG Cable

.    تعداد پورت‌ها: چهار عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    سرعت انتقال داده‌ها: تا 5 گیگابیت
.   قابلیت اتصال آداپتودارد
.   LED:  دارد

62,000 تومان
مقایسه کن
Orico UH4C4 4 Port USB 3.0Hub with 4 Port USB Charger

.    تعداد پورت‌هاهشت عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    شیار کارت خوانندارد
.    قابلیت اتصال آداپتودارد
.    LED:  دارد

174,000 تومان
مقایسه کن
Orico U3BCH4-SV 4-Port USB 3.0 HUB with 2 Port USB Charger

.    تعداد پورت‌هاچهار عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    شیار کارت خوانندارد
.    قابلیت اتصال آداپتودارد
.    LED:  دارد

93,000 تومان
مقایسه کن
Orico P10-U 10 Port USB 3.0 Hub With Adapter

.    تعداد پورت‌ها: ده عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    قابلیت اتصال آداپتودارد
.    LED:  دارد

205,000 تومان
مقایسه کن
Orico OCP-5US with QI Wireless Charging Mode Desktop Charger

.    تعداد پورت‌هاپنج عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    شیار کارت خوانندارد
.   قابلیت اتصال آداپتودارد
.   شارژر بی سیم با استاندارد Q1 با خروجی 5 ولت

170,000 تومان
مقایسه کن
Orico M3H73P 7 Port USB 3.0Hub with 3 Port USB Charger

.    تعداد پورت‌ها: ده عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    تعداد USB شارژ: 3 عدد
.    قابلیت اتصال آداپتودارد
.    LED:  دارد

225,000 تومان
مقایسه کن
Orico M3H7-EU 7 Port USB 3.0Hub

.    تعداد پورت‌ها: هفت عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    شیار کارت خوانندارد
.   قابلیت اتصال آداپتودارد
.   LED:  دارد

159,000 تومان
مقایسه کن
Orico M3H4 4 Port USB 3.0Hub

.    تعداد پورت‌ها: چهار عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    شیار کارت خوانندارد
.   قابلیت اتصال آداپتو: ندارد
.   LED:  دارد

79,000 تومان
مقایسه کن
Orico HR03-U3 3-Port USB 3.0 Hub with RJ45 Port

.    تعداد پورت‌هاسه عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    رابط ها3 عدد پورت USB 3.0 و1 عدد پورت RJ45
.   قابلیت اتصال آداپتو: ندارد
.   LED:  دارد

110,000 تومان
مقایسه کن
Orico HR01-U3 3-Port USB 3.0 Hub with RJ45 Port

.    تعداد پورت‌هاسه عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    رابط ها3 عدد پورت USB 3.0 و1 عدد پورت RJ45
.   قابلیت اتصال آداپتو: ندارد
.   LED:  ندارد

135,000 تومان
مقایسه کن
Orico HF4US 4 Port USB 2.0Hub

.    تعداد پورت‌ها: چهار عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 2.0 ، USB 1.0
.    سرعت انتقال داده‌: تا 480 مگابیت
.   قابلیت اتصال آداپتو: ندارد
.   LED:  دارد

41,000 تومان
مقایسه کن
Orico HCP-5US 5-Port Charger and USB-Hub

.    تعداد پورت‌هاهشت عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    شیار کارت خوانندارد
.   قابلیت اتصال آداپتودارد
.   شارژر بی سیم با استاندارد Q1 با خروجی 5 ولت

175,000 تومان
مقایسه کن
Orico H7928-U3 7-Port USB 3.0 Hub

.    تعداد پورت‌هاهفت عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    سرعت انتقال داده‌ها: تا 5 گیگابیت بر ثانیه
.   قابلیت اتصال آداپتودارد
.   LED:  دارد

125,000 تومان
مقایسه کن
Orico H4016-U3 4-Port USB 3.0 Hub

.    تعداد پورت‌ها: چهار عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    سرعت انتقال داده‌: تا 5 گیگابیت
.   برق ورودی: پورت USB
.   LED:  دارد

50,000 تومان
مقایسه کن
Orico H3TS-U3 3-Port USB 3.0 Hub with Card Reader

.    تعداد پورت‌ها: سه عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0 
.    سرعت انتقال داده‌: تا 5 گیگابایت بر ثانیه
.   قابلیت اتصال آداپتو: ندارد
.   LED:  دارد

65,000 تومان
مقایسه کن
Orico H33TS-U3 3-Port USB 3.0 Hub with Card Reader

.    تعداد پورت‌ها: سه عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0 
.    سرعت انتقال داده‌: تا 5 گیگابایت بر ثانیه
.   قابلیت اتصال آداپتو: ندارد
.   LED:  دارد

65,000 تومان
مقایسه کن
Orico H10C1-U3 10 Port USB 3.0 Hub With Adapter

.    تعداد پورت‌ها: ده عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    تعداد USB شارژ: 1 عدد
.   قابلیت اتصال آداپتودارد
.   LED:  دارد

220,000 تومان
مقایسه کن
Orico ASH7-U3 7 Port USB 3.0 Hub

.   تعداد پورت‌هاهفت عدد
.   سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.   قابلیت اتصال آداپتودارد
.   LED:  دارد

.   جنس بدنه : آلومینیوم

149,000 تومان
مقایسه کن
Orico ARH4-U3 4-Port USB 3.0 Hub

.    تعداد پورت‌ها: چهار عدد
.    سازگار با پورت‌های USB 3.0 ، USB 2.0
.    رابط ها:پورت USB3.0 
.   قابلیت اتصال آداپتو: دارد

92,000 تومان