نمایش: لیست
مرتب کردن بر اساس:
تعداد نمایش:
مقایسه کن
Rapoo N3600 Mouse

.   نوع اتصالبا سیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت200تا 1000
.    دقت:  1000DPI

 

 

55,000 تومان
مقایسه کن
Rapoo N3200 Wired Mouse

.   نوع اتصالبا سیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت800تا 1600
.    دقت:  1000DPI

 

 

45,000 تومان
مقایسه کن
Rapoo N1190 Wired Mouse

.   نوع اتصالبا سیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت800تا 1600
.    دقت:  1000DPI

 

 

27,000 تومان
مقایسه کن
Rapoo N1130 Wired Mouse

.   نوع اتصالبا سیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت200تا 1000
.    دقت:  1000DPI

 

 

26,000 تومان
مقایسه کن
Rapoo M10 Wireless Optical Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت800تا 1600
.    دقت:  1000DPI

 

 

45,000 تومان
مقایسه کن
Rapoo 3500P Wireless Optical Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت800تا 1600
.    دقت:  1000DPI

 

 

90,000 تومان
مقایسه کن
Rapoo 1620 Wireless Optical Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت800تا 1600
.    دقت:  1000DPI

 

 

48,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft Sculpt Mobile Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگرلیزری/اپتیکال
.   محدوده دقت800تا 1600
.    دقت:  1000DPI

 

 

135,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگرلیزری
.    محدوده دقت800 تا 1600
.    دقت1000dpi
.    تعداد باتری

260,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft Sculpt Comfort Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط بلوتوث
.    نوع حسگراپتیکال
.    محدوده دقت800 تا 1600
.    دقت1000dpi

 


 

179,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft Designer Bluetooth Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط بلوتوث
.    نوع حسگرلیزری
.    محدوده دقت800 تا 1600
.    دقت1000dpi

 


 

155,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft ARC Wireless Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگرلیزری
.    محدوده دقت800 تا 1600
.    دقت1000dpi
 

195,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft 900 wireless mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.    تعداد باتری2 عدد
.    نوع و سایز باتریباتری قلمی (سایز AA)

 


 

145,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft 3600 Bluetooth Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط بلوتوث
.    نوع حسگر:اپتیکال
.    تعداد باترییک عدد
.    نوع و سایز باتریباتری قلمی (سایز AA)

 


 

135,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft 200 Compact Optical Mouse

.   نوع اتصالبا سیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت200تا 1000
.    دقت:  1000DPI

 

 

36,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft 1850 Wireless Mobile Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت800تا 1600
.    دقت:  1000DPI

 

 

69,000 تومان