نمایش: لیست
مرتب کردن بر اساس:
تعداد نمایش:
مقایسه کن
Microsoft ARC Wireless Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگرلیزری
.    محدوده دقت800 تا 1600
.    دقت1000dpi
 

230,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft Arc Touch Bluetooth Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط بلوتوث
.    نوع حسگر:لیزری
.    تعداد باتریدو عدد
.    نوع و سایز باتریباتری نیم‌قلمی (سایز AAA)

 


 

350,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft 900 wireless mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.    تعداد باتری2 عدد
.    نوع و سایز باتریباتری قلمی (سایز AA)

 


 

190,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft 3600 Bluetooth Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط بلوتوث
.    نوع حسگر:اپتیکال
.    تعداد باترییک عدد
.    نوع و سایز باتریباتری قلمی (سایز AA)

 


 

163,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft 200 Compact Optical Mouse

.   نوع اتصالبا سیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت200تا 1000
.    دقت:  1000DPI

 

 

46,000 تومان
مقایسه کن
Microsoft 1850 Wireless Mobile Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت800تا 1600
.    دقت:  1000DPI

 

 

85,000 تومان
مقایسه کن
Logitech MX Master Wireless Mouse

.   نوع اتصالدوگانه بی‌سیم و باسیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگرلیزری
.   محدوده دقت: 1600 تا 3200
.    دقت:  1600DPI

 

 

360,000 تومان
مقایسه کن
Logitech M90 Wired Mouse

.   نوع اتصالبا سیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   طول کابل: 1.5 متر
.    دقت:  1000DPI

 

 

28,000 تومان
مقایسه کن
Logitech M570 Wireless Trackball

.   نوع اتصالبی‌سیم 
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگرلیزری
.    دقت:  1200DPI

 

 

275,000 تومان
مقایسه کن
Logitech M238 Play Collection Wireless Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت: 800 تا 1600
.    دقت:  1000DPI

 

 

95,000 تومان
مقایسه کن
Logitech M235 Wireless Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت: 800 تا 1600
.    دقت:  1000DPI

 

 

75,000 تومان
مقایسه کن
Logitech M187 Wireless Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت: 800 تا 1600
.    دقت:  1000DPI

 

 

83,000 تومان
مقایسه کن
Logitech M185 Wireless Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   تعداد باتری: یک عدد
.    دقت:  1000DPI

 

 

58,000 تومان
مقایسه کن
Logitech M171 Wireless Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   تعداد باتری: یک عدد
.    دقت:  1000DPI

 

 

65,000 تومان
مقایسه کن
Logitech M100 wired Mouse

.   نوع اتصالبا سیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   طول کابل: 1.8 متر
.    دقت:  1000DPI

 

 

38,000 تومان
مقایسه کن
Logitech G600 MMO Gaming Mouse

.   نوع اتصالباسیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگرلیزری
.    دقت:  8200DPI

 

 

280,000 تومان
مقایسه کن
Logitech G402 Hyperion Fury Gaming Mouse

.   نوع اتصالبا سیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت: بیش از 3200
.    دقت:  4000DPI

 

 

199,000 تومان
مقایسه کن
Logitech G303 Daedalus Apex Performance Edition Gaming Mouse

.   نوع اتصالبا سیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت: بیش از 3200
.    دقت:  12000DPI

 

 

299,000 تومان
مقایسه کن
Logitech G302 Daedalus Prime Gaming Mouse

.   نوع اتصالبا سیم
.   نوع رابط پورت USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   محدوده دقت: بیش از 3200
.    دقت:  4000DPI

 

 

169,000 تومان
مقایسه کن
Lenovo 300 Wireless Compact Mouse

.   نوع اتصالبی سیم
.   نوع رابط دانگل USB
.    نوع حسگراپتیکال
.   تعداد باتری: یک عدد
.    دقت:  1000DPI

 

 

59,000 تومان