نمایش: لیست
مرتب کردن بر اساس:
تعداد نمایش:
مقایسه کن
D-Link DES-1008A 8-Port Switch

.   نوع سوئیچ : 10/100Mbp/s
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  8 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

35,000 تومان
مقایسه کن
KVM USB Switch

.   نوع سوئیچ KVM
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  2 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

39,000 تومان
مقایسه کن
D-Link DGS-1005A 5-Port Gigabit Desktop Switch

.   نوع سوئیچ : 10/100/1000Mbp/s
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  5 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

65,000 تومان
مقایسه کن
D-Link DES-1016A 16-Port Unmanaged 10/100Mbp/s Switch

.   نوع سوئیچ : 10/100Mbp/s
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  16 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

99,000 تومان
مقایسه کن
D-Link KVM-450 16-Port PS2/USB Combo KVM Switch

.   نوع سوئیچ KVM
.   تعداد پورت ها :  16 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

2,051,000 تومان
مقایسه کن
D-Link KVM-440 PS2/USB 8 Port Combo KVM Switch

.   نوع سوئیچ KVM
.   تعداد پورت ها :  8 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

1,080,000 تومان
مقایسه کن
D-Link KVM-222 2-Port

.   نوع سوئیچ KVM
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریتخیر
.   تعداد پورت ها  4 عدد
.   دارای نشانگر LED 

143,000 تومان
مقایسه کن
D-Link KVM-121 2-Port

.   نوع سوئیچ KVM
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  2 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

106,000 تومان
مقایسه کن
D-Link DKVM-4U 4-Port USB KVM Switch

.   نوع سوئیچ KVM
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  4 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

213,000 تومان
مقایسه کن
D-Link DGS-1008D 8-Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch

.   نوع سوئیچ : 10/100/1000Mbp/s
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  8 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

103,000 تومان
مقایسه کن
D-Link DGS-1008A 8-Port Gigabit Desktop Switch

.   نوع سوئیچ : 10/100/1000Mbp/s
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  8 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

87,500 تومان
مقایسه کن
D-Link DGS-1005D 5-Port Gigabit Switch

.   نوع سوئیچ : 10/100/1000Mbp/s
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  5 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

75,000 تومان
مقایسه کن
D-Link DES-1024D 24-ports 10/100Mbps Unmanaged Desktop Switch

.   نوع سوئیچ : 10/100Mbp/s
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  24 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

174,000 تومان
مقایسه کن
D-Link DES-1024C 24-Port Switch

.   نوع سوئیچ : 10/100Mbp/s
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  24 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

165,000 تومان
مقایسه کن
D-Link DES-1024A 24-Port 10/100Mbps Unmanaged Desktop Switch

.   نوع سوئیچ : 10/100Mbp/s
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  24 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

130,000 تومان
مقایسه کن
D-Link DES-1016D 16-Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch

.   نوع سوئیچ : 10/100Mbp/s
.   قابلیت برنامه ریزی و مدیریت: خیر
.   تعداد پورت ها :  16 عدد
.   دارای نشانگر LED
 

149,000 تومان