نمایش: لیست
مرتب کردن بر اساس:
تعداد نمایش:
مقایسه کن
ZKTeco VF380 Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: کارت ، تشخیص چهره 
.   ظرفیت چهره: 
1200 چهره
.   زمان شناسایی: کمتر از 1 ثانیه
.   باطری داخلی: 
2000 میلی آمپر
.   پورت های ارتباطی: شبکه و USB

1,050,000 تومان
مقایسه کن
ZKTeco MP-52 Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: تشخیص چهره ...
.   ظرفیت چهره: 
400 چهره
.   زمان شناسایی: کمتر از 1 ثانیه
.   باطری داخلی: 
ندارد
.   پورت های ارتباطی: شبکه و USB و RS232

850,000 تومان
مقایسه کن
ZKTeco MB-906 Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: تشخیص چهره ، اثرانگشت ...
.   ظرفیت چهره: 
3000 چهره
.   زمان شناسایی: کمتر از 0.5 ثانیه
.   باطری داخلی: 
دارد
.   پورت های ارتباطی: شبکه و USB و RS232

1,650,000 تومان
مقایسه کن
ZKTeco MB-202 Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: تشخیص چهره ، اثرانگشت ...
.   ظرفیت چهره: 
800 چهره
.   زمان شناسایی: کمتر از 0.5 ثانیه
.   باطری داخلی: 
دارد
.   پورت های ارتباطی: شبکه و USB و RS232

1,490,000 تومان
مقایسه کن
ZKTeco MB-201 Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: تشخیص چهره ، اثرانگشت ...
.   ظرفیت چهره: 
400 چهره
.   زمان شناسایی: کمتر از 0.5 ثانیه
.   باطری داخلی: 
ندارد
.   پورت های ارتباطی: شبکه و USB

1,090,000 تومان
مقایسه کن
ZKTeco HB-130BA Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: اثر انگشت ، کارت ، کلمه عبور
.   ظرفیت اثرانگشت: 
3000 اثر انگشت
.   زمان شناسایی: کمتر از 1 ثانیه
.   باطری داخلی: 
دارد
.   پورت های ارتباطی: شبکه ، USB ، RS485 ، RS232

1,200,000 تومان
مقایسه کن
ZKTeco G3 Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: تشخیص چهره ، اثر انگشت ...
.   ظرفیت چهره: 
3000 چهره
.   زمان شناسایی: کمتر از 0.5 ثانیه
.   باطری داخلی: 
دارد
.   پورت های ارتباطی: شبکه و USB

1,990,000 تومان
مقایسه کن
ZKTeco EB-141 Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: اثر انگشت ، کارت 
.   ظرفیت اثرانگشت: 
3000 اثر انگشت
.   زمان شناسایی: کمتر از 1 ثانیه
.   باطری داخلی:
ندارد
.   پورت های ارتباطی: شبکه و USB

900,000 تومان
مقایسه کن
ZKTeco EB-110 Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: اثر انگشت ، کارت 
.   ظرفیت اثرانگشت: 
500 اثر انگشت
.   زمان شناسایی: کمتر از 1 ثانیه
.   باطری داخلی: 
دارد
.   پورت های ارتباطی: شبکه و USB

790,000 تومان
مقایسه کن
ZKTeco EB-109 Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: اثر انگشت ، کارت 
.   ظرفیت اثرانگشت: 
500 اثر انگشت
.   زمان شناسایی: کمتر از 1 ثانیه
.   باطری داخلی: 
ندارد
.   پورت های ارتباطی: شبکه و USB

715,000 تومان
مقایسه کن
ZKTeco EB-103 Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: اثر انگشت 
.   ظرفیت اثرانگشت: 
500 اثر انگشت
.   زمان شناسایی: کمتر از 1 ثانیه
.   باطری داخلی:
ندارد
.   پورت های ارتباطی: USB

790,000 تومان
مقایسه کن
ZKTeco EB-102 Time Attendance Terminal

.   نحوه شناسایی: اثر انگشت 
.   ظرفیت اثرانگشت: 
500 اثر انگشت
.   زمان شناسایی: کمتر از 1 ثانیه
.   باطری داخلی: 
ندارد
.   پورت های ارتباطی: USB

790,000 تومان