نمایش: لیست
مرتب کردن بر اساس:
تعداد نمایش:
مقایسه کن
Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 microSDXC - 128GB

.   ظرفیت128 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن75 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

275,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 8GB

.   ظرفیت8 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

36,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 32GB

.   ظرفیت32 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

72,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 16GB

.   ظرفیت16 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

49,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Color Elite UHS-I U1 Class 10  microSDHC- 64GB

.   ظرفیت64 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

132,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power 200X CF Card - 4GB

.   ظرفیت4 گیگابایت
.   سرعت خواندن30 مگابایت بر ثانیه
.   دارای کد تصحیح خطا (ECC)
.    پشتیبانی از مد PIO MWDMA / UDMA

78,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power 200X CF Card - 16GB

.   ظرفیت16 گیگابایت
.   سرعت خواندن30 مگابایت بر ثانیه
.   دارای کد تصحیح خطا (ECC)
.    پشتیبانی از مد PIO MWDMA / UDMA

134,000 تومان
مقایسه کن
Pqi UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 32GB

.   ظرفیت32 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

69,000 تومان
مقایسه کن
Pqi UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC - 8GB

.   ظرفیت8 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

37,000 تومان
مقایسه کن
pqi Class 4 microSDHC- 8GB

.   ظرفیت8 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 4، UHS-I U1

32,000 تومان
مقایسه کن
Kodak UHS-I U3 Class 10 microSDHC - 32GB

.   ظرفیت32 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U3
.   سرعت خواندن95 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

98,000 تومان
مقایسه کن
Kodak UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 8GB

.   ظرفیت8 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

36,000 تومان
مقایسه کن
Kodak UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 64GB

.   ظرفیت64 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

132,000 تومان
مقایسه کن
Kodak UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 32GB

.   ظرفیت32 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

72,000 تومان
مقایسه کن
Kodak UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 16GB

.   ظرفیت16 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

49,000 تومان
مقایسه کن
Kodak Class 10 microSDHC- 16GB

.   ظرفیت16 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1

42,000 تومان
مقایسه کن
Energizer Hightech UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 32GB

.   ظرفیت32 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن80 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

69,000 تومان
مقایسه کن
Energizer Hightech UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 16GB

.   ظرفیت16 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن80 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

47,000 تومان
مقایسه کن
Apacer UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 8GB

.   ظرفیت8 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

36,000 تومان
مقایسه کن
Apacer UHS-I U1 Class 10 microSDHC - 64GB

.   ظرفیت64 گیگابایت
.   استاندارد سرعت Class 10، UHS-I U1
.   سرعت خواندن85 مگابایت بر ثانیه
.   دارای خشاب 

128,000 تومان