نمایش: لیست
مرتب کردن بر اساس:
تعداد نمایش:
مقایسه کن
Silicon Power Touch T06 Flash Memory - 4GB

.   رابطUSB 2.0، USB 1.1
.   ظرفیت 4  گیگابایت
.   مقاوم در برابر آببله
.   مقاوم در برابر ضربه: خیر
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

23,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Touch T06 Flash Memory - 32GB

.   رابطUSB 2.0، USB 1.1
.   ظرفیت 32 گیگابایت
.   مقاوم در برابر آببله
.   مقاوم در برابر ضربه: خیر
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

64,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Touch T06 Flash Memory - 16GB

.   رابطUSB 2.0، USB 1.1
.   ظرفیت 16 گیگابایت
.   مقاوم در برابر آببله
.   مقاوم در برابر ضربه: خیر
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

35,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Touch T03 USB 2.0 Flash Memory - 4GB

.   رابط USB 2.0
.   ظرفیت 4 گیگابایت
.   مقاوم در برابر آب: بله
.   مقاوم در برابر ضربه: بله
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

24,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Touch T03 USB 2.0 Flash Memory - 16GB

.   رابط USB 2.0
.   ظرفیت 16 گیگابایت
.   مقاوم در برابر آب: بله
.   مقاوم در برابر ضربه: بله
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

35,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Touch T01 Flash Memory - 8GB

.   رابطUSB 2.0، USB 1.1
.   ظرفیت 8  گیگابایت
.   مقاوم در برابر آببله
.   مقاوم در برابر ضربه: بله
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

27,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Touch T01 Flash Memory - 4GB

.   رابطUSB 2.0، USB 1.1
.   ظرفیت 4  گیگابایت
.   مقاوم در برابر آببله
.   مقاوم در برابر ضربه: بله
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

24,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Touch T01 Flash Memory - 32GB

.   رابطUSB 2.0، USB 1.1
.   ظرفیت 32  گیگابایت
.   مقاوم در برابر آببله
.   مقاوم در برابر ضربه: بله
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

64,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Touch T01 Flash Memory - 16GB

.   رابطUSB 2.0، USB 1.1
.   ظرفیت 16 گیگابایت
.   مقاوم در برابر آببله
.   مقاوم در برابر ضربه: بله
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

35,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Touch 830 Flash Memory - 16GB

.   رابط USB 2.0
.   ظرفیت 16 گیگابایت
.   مقاوم در برابر آب: بله
.   مقاوم در برابر ضربه: بله
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

33,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Mobile C50 OTG Flash Memory - 64GB

.   رابطUSB 3.0، USB 2.0، Type-C
.   ظرفیت 64 گیگابایت
.   مقاوم در برابر آببله
.   مقاوم در برابر ضربهخیر
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

196,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Mobile C31 OTG Type-C Flash Drive - 64GB

.   رابطUSB 3.0، USB 2.0، Type-C
.   ظرفیت 64 گیگابایت
.   مقاوم در برابر آببله
.   مقاوم در برابر ضربهخیر
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

151,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Mobile C31 OTG Type-C Flash Drive - 32GB

.   رابطUSB 3.0، USB 2.0، Type-C
.   ظرفیت 32 گیگابایت
.   مقاوم در برابر آببله
.   مقاوم در برابر ضربهخیر
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

89,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Mobile C31 OTG Type-C Flash Drive - 16GB

.   رابطUSB 3.0، USB 2.0، Type-C
.   ظرفیت 16 گیگابایت
.   مقاوم در برابر آببله
.   مقاوم در برابر ضربهخیر
.   مقاوم در برابر شوک و لرزشبله

58,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Marvel M50 Flash Memory - 8GB

.   رابطUSB 3.0، USB 2.0
.   ظرفیت 8  گیگابایت

34,000 تومان
مقایسه کن
Silicon Power Marvel M50 Flash Memory - 16GB

.   رابطUSB 3.0، USB 2.0
.   ظرفیت16 گیگابایت

47,000 تومان