حالت نمایش:

کابل VGA پی نت با طول 1.5 متر

68,000تومان

مشخصات کلی:نوع کابل: مانیتورروکش کابل : PVCجنس کابل: مسیرنگ کابل : مشکیبا این کابل می توانید کامپیوتر و نوت بوک خود را به تلویزیون هایی که ورودی RGB یا همان ورودی مانیتور را دارند ، متصل کنید...

XP VGA Cable -5M

14,000تومان

..

XP VGA Cable -10M

136,000تومان

..

P-Net VGA Cable 1.5M

68,000تومان

..

کابل مانیتور XP-VGA 3m

کابلXP - VGA طول 3 مترکانکتور : VGAطول کابل : 3 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و … این نوع کابل با افزایش متراژ برآلیاژ مس کابل و کیفیت آن افزایش یافته تا در فواصل طولانی افت کیفیت نداشته باشد...

کابل مانیتور XP -VGA 5m

82,000تومان

کابل XP - VGA طول 5مترکانکتور : VGAطول کابل : 5 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و … این نوع کابل با افزایش متراژ برآلیاژ مس کابل و کیفیت آن افزایش یافته تا در فواصل طولانی افت کیفیت نداشته باشد...

کابل مانیتور XP -VGA 50m

کابل  XP -VGA طول 50مترکانکتور : VGAطول کابل :50 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و … این نوع کابل با افزایش متراژ برآلیاژ مس کابل و کیفیت آن افزایش یافته تا در فواصل طولانی افت کیفیت نداشته باشد...

کابل مانیتور XP -VGA 40m

کابل   XP - VGA  طول 40مترکانکتور : VGAطول کابل :40 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و … این نوع کابل با افزایش متراژ برآلیاژ مس کابل و کیفیت آن افزایش یافته تا در فواصل طولانی افت کیفیت نداشته باشد...

کابل مانیتور XP -VGA 30m

کابل  XP - VGA طول 30مترکانکتور : VGAطول کابل :30 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و … این نوع کابل با افزایش متراژ برآلیاژ مس کابل و کیفیت آن افزایش یافته تا در فواصل طولانی افت کیفیت نداشته باشد...

کابل مانیتور XP -VGA 15m

کابل XP - VGA طول 15مترکانکتور : VGAطول کابل : 15 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و … این نوع کابل با افزایش متراژ برآلیاژ مس کابل و کیفیت آن افزایش یافته تا در فواصل طولانی افت کیفیت نداشته باشد...

کابل مانیتور XP -VGA 10m

کابل XP - VGA طول 10مترکانکتور : VGAطول کابل : 10 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و …..

کابل مانیتور XP -VGA 1/5m

24,000تومان

کابل XP - VGA طول 1/5 مترکانکتور : VGAطول کابل : 1/5 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و …..

کابل مانیتور XP -VGA 20m

کابل  XP - VGA طول 20مترکانکتور : VGAطول کابل :20 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و … این نوع کابل با افزایش متراژ برآلیاژ مس کابل و کیفیت آن افزایش یافته تا در فواصل طولانی افت کیفیت نداشته باشد...

کابل مانیتور DETEX-VGA 5m

کابل VGA دیتکس پلاس طول 5مترکانکتور : VGAطول کابل : 5 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و …..

کابل مانیتور DETEX-VGA 50m

کابل VGA دیتکس پلاس طول 50مترکانکتور : VGAطول کابل :50 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و …..

کابل مانیتور DETEX-VGA 40m

کابل VGA دیتکس پلاس طول 40مترکانکتور : VGAطول کابل :40 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و …..

کابل مانیتور DETEX-VGA 3m

کابل VGA دیتکس پلاس طول 3 مترکانکتور : VGAطول کابل : 3 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و …..

کابل مانیتور DETEX-VGA 30m

کابل VGA دیتکس پلاس طول 30مترکانکتور : VGAطول کابل :30 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و …..

کابل مانیتور DETEX-VGA 15m

کابل VGA دیتکس پلاس طول 15مترکانکتور : VGAطول کابل : 15 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و …..

کابل مانیتور DETEX-VGA 10m

کابل VGA دیتکس پلاس طول 10مترکانکتور : VGAطول کابل : 10 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و …..

کابل مانیتور DETEX-VGA 1/5m

کابل VGA دیتکس پلاس طول 1/5 مترکانکتور : VGAطول کابل : 1/5 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و …..

کابل مانیتور DETEX -VGA 20m

کابل  VGA دیتکس  پلاس طول 20مترکانکتور : VGAطول کابل :20 متررنگ کابل : مشکی روکش کابل: پلیمری مناسب برای لپ تاپ ها، پروژکتور ها ، تلویزیون ها، مانیتور ها و …..

ناموجود

Venous VGA Cable 1.5M

..

ناموجود
ناموجود

P-Net VGA Cable 1.5M

..

ناموجود

MW-Net VGA Cable -15M

..

نمایش 1 تا 26 از 26 (1 صفحه)