حالت نمایش:

کیف لپ تاپی CAT مدل 1115 دستی و کوله ای 3 کاره دارای جک هندزفری

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- سایز حدودی: 10*38*28 سانتی متر- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1108 دستی و کوله ای

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- سایز حدودی: 10*38*28 سانتی متر- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپ نوار چرم Lenovo دستی

58,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- سایز حدودی: 10*38*28 سانتی متر- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی SWISS مدل 1214 کوله ای دارای جک هندزفری

210,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

کیف لپ تاپی Pierre Cardin مدل 1205 کوله ای دارای جک هندزفری

172,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی Pierre Cardin مدل 1111 دستی

146,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- سایز حدودی: 10*38*28 سانتی متر- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی Pierre Cardin مدل 1103 دستی

130,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- سایز حدودی: 10*38*28 سانتی متر- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1217 کوله ای دارای جک هندزفری و شارژر

288,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1216 کوله ای دارای جک هندزفری و شارژر

258,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1215 کوله ای دارای جک هندزفری

226,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1212 کوله ای

124,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1211 کوله ای

112,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1210 کوله ای

112,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1209 کوله ای

120,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1206 کوله ای دارای جک هندزفری

154,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1201 کوله ای

146,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1114 دستی و کوله ای 3 کاره دارای جک هندزفری

298,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- سایز حدودی: 10*38*28 سانتی متر- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1113 دستی

148,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- سایز حدودی: 10*38*28 سانتی متر- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1112 دستی

148,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- سایز حدودی: 10*38*28 سانتی متر- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف لپ تاپی CAT مدل 1109 دستی

232,000تومان

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- سایز حدودی: 10*38*28 سانتی متر- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف دوشی Pierre Cardin مدل 1302 دارای ایرسل و ضربه گیر تبلت

172,000تومان

ویژگی های کیف تبلت :- سایز: 23 * 25- جنس: برزنت- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص تبلت با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف دوشی Pierre Cardin مدل 1301 دارای ایرسل و ضربه گیر تبلت

68,000تومان

ویژگی های کیف تبلت :- سایز: 15 * 20- جنس: برزنت- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص تبلت با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف دوشی CAT مدل 1309 دارای ایرسل و ضربه گیر تبلت

61,800تومان

ویژگی های کیف تبلت :-سایز:15*20- جنس: برزنت- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص تبلت با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف دوشی CAT مدل 1308 دارای ایرسل و ضربه گیر تبلت

67,000تومان

ویژگی های کیف تبلت :-سایز:23*30- جنس: برزنت- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص تبلت با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف دوشی CAT مدل 1307 دارای ایرسل و ضربه گیر تبلت

65,000تومان

ویژگی های کیف تبلت :-سایز:20*26- جنس: برزنت- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص تبلت با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف دوشی CAT مدل 1306 دارای ایرسل و ضربه گیر تبلت

66,800تومان

ویژگی های کیف تبلت :-سایز:25*22- جنس: برزنت- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص تبلت با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف دوشی CAT مدل 1304 دارای ایرسل و ضربه گیر تبلت

66,800تومان

ویژگی های کیف تبلت :-سایز:23*18- جنس: برزنت- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص تبلت با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

کیف دوشی CAT مدل 1303 دارای ایرسل و ضربه گیر تبلت

65,000تومان

ویژگی های کیف تبلت :-سایز:23*25- جنس: برزنت- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص تبلت با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

ناموجود

کیف لپ تاپی Pierre Cardinکوله ای

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

ناموجود

کیف لپ تاپی Pierre Cardin مدل 1204 کوله ای دارای جک هندزفری

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

ناموجود

کیف لپ تاپی Pierre Cardin مدل 1101 دستی

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- سایز حدودی: 10*38*28 سانتی متر- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

ناموجود

کیف لپ تاپی CAT مدل 1208 کوله ای

ویژگی های کیف لپ تاپ :- جنس: برزنت- مناسب برای لپ تاپ تا 15.6 اینچ- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای محفظه مخصوص لپ تاپ با ضربه گیر- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

ناموجود

کیف دوشی چرمی مدل SB - 03

ویژگی های کیف  :- جنس: چرم مصنوعی- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

ناموجود

کیف دوشی چرمی

ویژگی های کیف  :- جنس: چرم مصنوعی- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

ناموجود

کیف دوشی چرمی

ویژگی های کیف  :- جنس: چرم مصنوعی- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

ناموجود

کیف دوشی چرمی

ویژگی های کیف  :- جنس: چرم مصنوعی- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

ناموجود

کیف دوشی CAT مدل 1317 طرح چرم

ویژگی های کیف  :- جنس: طرح چرم - سایز : 14 * 20- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای دو محفظه متوسط زیپدار- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم..

ناموجود

کیف دوشی CAT مدل 1313

ویژگی های کیف  :- جنس: چرم مصنوعی- دارای یک محفظه اصلی بزرگ زیپدار- دارای دو محفظه متوسط زیپدار-2 عدد جیب خارجی آستر پارچه ای- دارای بند دستی برای حمل با دست- دارای بند رودوشی قابل تنظیم- رنگ بندی: مشکی..

نمایش 1 تا 38 از 38 (1 صفحه)