حالت نمایش:
ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل skysi KS212 ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیKS212 - SKYSI کینگ استارگارانتیلایف تایم وارانتیشرکت سازندهکینگ استار / kingstarظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBسازگار با سیستم عامل هایLinux 2.6X and later, MAC OS 10.x or later, windows 10, windows 7, windows 8, windows xp..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل skysi KS212 ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیKS212 - SKYSI کینگ استارگارانتیلایف تایم وارانتیشرکت سازندهکینگ استار / kingstarظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBسازگار با سیستم عامل هایLinux 2.6X and later, MAC OS 10.x or later, windows 10, windows 7, windows 8, windows xp..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل skysi KS212 ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیKS212 - SKYSI کینگ استارگارانتیلایف تایم وارانتیشرکت سازندهکینگ استار / kingstarظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GB, 8GBسازگار با سیستم عامل هایLinux 2.6X and later, MAC OS 10.x or later, windows 10, windows 7, windows 8, windows xp..

موجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل Skyla KS211 ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیKS211 - SKYLA کینگ استاروزن2.8 gشرکت سازندهکینگ استار / kingstarظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBگارانتیسه سالهسازگار با سیستم عامل هایLinux 2.6X and later, MAC OS 10.x or later, windows 10, windows 7, windows 8, windows xp..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل Skyla KS211 ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیKS211 - SKYLA کینگ استاروزن2.8 gشرکت سازندهکینگ استار / kingstarظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBگارانتیسه سالهسازگار با سیستم عامل هایLinux 2.6X and later, MAC OS 10.x or later, windows 10, windows 7, windows 8, windows xp..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل Skyla KS211 ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیKS211 - SKYLA کینگ استاروزن2.8 gشرکت سازندهکینگ استار / kingstarظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBگارانتیسه سالهسازگار با سیستم عامل هایLinux 2.6X and later, MAC OS 10.x or later, windows 10, windows 7, windows 8, windows xp..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS278 – LUNA ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیKS278 - LUNA کینگ استاروزن2.8 gابعاد17.6 × 16.8 × 6.6 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگسفید قرمز, سفید و آبیظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GB, 8GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملwindows 10, windows 7, windows 8, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS278 – LUNA ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیKS278 - LUNA کینگ استاروزن2.8 gابعاد17.6 × 16.8 × 6.6 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگسفید قرمز, سفید و آبیظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GB, 8GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملwindows 10, windows 7, windows 8, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS278 – LUNA ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیKS278 - LUNA کینگ استاروزن2.8 gابعاد17.6 × 16.8 × 6.6 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگسفید قرمز, سفید و آبیظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GB, 8GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملwindows 10, windows 7, windows 8, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS230 – Fit ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیKS230 – FIT کینگ استاروزن3.5 gابعاد17.6 × 16.8 × 6.6 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگنقره ایظرفیت حافظه128GB, 16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملwindows 10, windows 7, windows 8, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS230 – Fit ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیKS230 – FIT کینگ استاروزن3.5 gابعاد17.6 × 16.8 × 6.6 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگنقره ایظرفیت حافظه128GB, 16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملwindows 10, windows 7, windows 8, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS230 – Fit ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیKS230 – FIT کینگ استاروزن3.5 gابعاد17.6 × 16.8 × 6.6 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگنقره ایظرفیت حافظه128GB, 16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملwindows 10, windows 7, windows 8, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS222 – Fire ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیKS222 - FIRE کینگ استاروزن3.9 gابعاد4.5 × 12.20 × 39.35 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگنقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GB, 8GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS222 – Fire ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیKS222 - FIRE کینگ استاروزن3.9 gابعاد4.5 × 12.20 × 39.35 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگنقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GB, 8GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS222 – Fire ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیKS222 - FIRE کینگ استاروزن3.9 gابعاد4.5 × 12.20 × 39.35 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگنقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GB, 8GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS220 – Flix ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیKS220 - FLIX کینگ استارشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگخاکستریظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GB, پورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS220 – Flix ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیKS220 - FLIX کینگ استارشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگخاکستریظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GB, پورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS220 – Flix ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیKS220 - FLIX کینگ استارشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگخاکستریظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GB, پورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS218 - FIDO ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیKS218 - FIDO کینگ استاروزن3.55 gابعاد5 × 12.3 × 23 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگنقره ای و طلاییظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر متی..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS218 - FIDO ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیKS218 - FIDO کینگ استاروزن3.55 gابعاد5 × 12.3 × 23 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگنقره ای و طلاییظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر متی..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS218 - FIDO ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیKS218 - FIDO کینگ استاروزن3.55 gابعاد5 × 12.3 × 23 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگنقره ای و طلاییظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر متی..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS215 - NINO ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیKS215 - NINO کینگ استاروزن2.2 gابعاد4.5 × 12 × 22.9 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگمشکی, نقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملAndroid / آندروید, Android 4.1.X and later, IOS 7.0.X, IOS 8 or later / ایفون, iOS 9.0, Linux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, Mobile ..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS215 - NINO ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیKS215 - NINO کینگ استاروزن2.2 gابعاد4.5 × 12 × 22.9 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگمشکی, نقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملAndroid / آندروید, Android 4.1.X and later, IOS 7.0.X, IOS 8 or later / ایفون, iOS 9.0, Linux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, Mobile ..

ناموجود

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS215 - NINO ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیKS215 - NINO کینگ استاروزن2.2 gابعاد4.5 × 12 × 22.9 mmشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگمشکی, نقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملAndroid / آندروید, Android 4.1.X and later, IOS 7.0.X, IOS 8 or later / ایفون, iOS 9.0, Linux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, Mobile ..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH13E با ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیاپیسر AH13Eوزن8.4 gابعاد5.6 × 13.4 × 56 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerرنگنقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیلایف تایم وارانتی..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH13E با ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیاپیسر AH13Eوزن8.4 gابعاد5.6 × 13.4 × 56 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerرنگنقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیلایف تایم وارانتی..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH13E با ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیاپیسر AH13Eوزن8.4 gابعاد5.6 × 13.4 × 56 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerرنگنقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیلایف تایم وارانتی..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH13C با ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیاپیسر AH13Cوزن5.9 gابعاد4.5 × 12.3 × 45 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerرنگنقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیلایف تایم وارانتی..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH13C با ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیاپیسر AH13Cوزن5.9 gابعاد4.5 × 12.3 × 45 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerرنگنقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیلایف تایم وارانتی..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH13C با ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیاپیسر AH13Cوزن5.9 gابعاد4.5 × 12.3 × 45 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerرنگنقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیلایف تایم وارانتی..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH112 با ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیAH112 اپیسروزن2.5 gابعاد24.3 × 12 × 4.5 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerظرفیت حافظه16GB, 32GB, 4GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملMac OS 10.4x and later, windows 10, windows 7, windows 8, windows xpگارانتیلایف تایم وارانتی..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH112 با ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیAH112 اپیسروزن2.5 gابعاد24.3 × 12 × 4.5 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerظرفیت حافظه16GB, 32GB, 4GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملMac OS 10.4x and later, windows 10, windows 7, windows 8, windows xpگارانتیلایف تایم وارانتی..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH112 با ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیAH112 اپیسروزن2.5 gابعاد24.3 × 12 × 4.5 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerظرفیت حافظه16GB, 32GB, 4GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملMac OS 10.4x and later, windows 10, windows 7, windows 8, windows xpگارانتیلایف تایم وارانتی..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH111 ظرفیت 64 گیگابایت

مشخصات فنیAH111 اپیسروزن2.5 gابعاد24.7 × 12.2 × 4.6 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerرنگآبی, نقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 4GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملMac OS 10.4x and later, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows xpسایر مشخصاتاینترفیس USB 2.0 سازگار با USB 1.1 دمای عملکرد بین °0 تا °60 سلسیوس دمای ذخیره سازی بین °20- تا °60 سلس..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH111 ظرفیت 32 گیگابایت

مشخصات فنیAH111 اپیسروزن2.5 gابعاد24.7 × 12.2 × 4.6 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerرنگآبی, نقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 4GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملMac OS 10.4x and later, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows xpسایر مشخصاتاینترفیس USB 2.0 سازگار با USB 1.1 دمای عملکرد بین °0 تا °60 سلسیوس دمای ذخیره سازی بین °20- تا °60 سلس..

ناموجود

فلش مموری اپیسر مدل AH111 ظرفیت 16 گیگابایت

مشخصات فنیAH111 اپیسروزن2.5 gابعاد24.7 × 12.2 × 4.6 mmشرکت سازندهاپیسر / Apacerرنگآبی, نقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 4GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملMac OS 10.4x and later, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows xpسایر مشخصاتاینترفیس USB 2.0 سازگار با USB 1.1 دمای عملکرد بین °0 تا °60 سلسیوس دمای ذخیره سازی بین °20- تا °60 سلس..

ناموجود

فلش مموری USB2.0 کینگ استار 64گیگابایت مدل Kingstar Aroma KS201

ks201 – Aroma کینگ استارمشخصات فنیKS201 - AROMA کینگ استارشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگطلایی, مشکی, نقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر متی..

ناموجود

فلش مموری USB2.0 کینگ استار 32 گیگابایت مدل Kingstar Aroma KS201

ks201 – Aroma کینگ استارمشخصات فنیKS201 - AROMA کینگ استارشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگطلایی, مشکی, نقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر متی..

ناموجود

فلش مموری USB2.0 کینگ استار 16 گیگابایت مدل Kingstar Aroma KS201

ks201 – Aroma کینگ استارمشخصات فنیKS201 - AROMA کینگ استارشرکت سازندهکینگ استار / kingstarرنگطلایی, مشکی, نقره ایظرفیت حافظه16GB, 32GB, 64GBپورت ارتباطیUSB 2.0سیستم عاملLinux 2.6.X and later, Mac OS 10.3.x, Mac OS 10.4x and later, Mac OS 10.7.x, Mac OS X, windows 10, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows vista, windows xpگارانتیمادام العمر متی..

ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
نمایش 1 تا 56 از 205 (4 صفحه)