حالت نمایش:

پایه خنک کننده لپ تاپ مدل S18

490,000تومان

- صفحه دیجیتال با امکان تنظیمات دور فن - پایه تنظیم ارتفاع- دارای LED- پایه نگهدارنده نوت بوک- 2عدد پورت USB و 1 عدد USBسیمی - کلیدON/OFF..

پایه خنک کننده لپ تاپ مدل N99

310,000تومان

 - پایه تنظیم ارتفاع- پایه نگهدارنده نوت بوک- 2عدد پورت USB و 1 عدد USBسیمی - کلیدON/OFF..

پایه خنک کننده لپ تاپ مدل N88

265,000تومان

 - پایه تنظیم ارتفاع- پایه نگهدارنده نوت بوک- 2عدد پورت USB و 1 عدد USBسیمی - کلیدON/OFF..

پایه خنک کننده لپ تاپ مدل N66

260,000تومان

 - پایه ثابت- پایه نگهدارنده نوت بوک- 1 عدد USBسیمی ..

پایه خنک کننده لپ تاپ مدل N191

165,000تومان

 - پایه ثابت- پایه نگهدارنده نوت بوک- 1 عدد USBسیمی ..

پایه خنک کننده لپ تاپ مدل N182

278,000تومان

 - پایه تنظیم ارتفاع- پایه نگهدارنده نوت بوک- 2عدد پورت USB و 1 عدد USBسیمی - کلیدON/OFF..

پایه خنک کننده لپ تاپ مدل N139

220,000تومان

 - پایه ثابت- پایه نگهدارنده نوت بوک- 1 عدد USBسیمی ..

پایه خنک کننده لپ تاپ مدل N133

185,000تومان

 - پایه ثابت- پایه نگهدارنده نوت بوک- 1 عدد USBسیمی ..

ناموجود

XP Cooling Pad-90

..

ناموجود

XP Cooling Pad-88

..

ناموجود

XP Cooling Pad-86

..

ناموجود

XP Cooling Pad-59

..

ناموجود

XP Cooling Pad-53

..

ناموجود

XP Cooling Pad-35

..

ناموجود

XP Cooling Pad-27

..

ناموجود

Hatron HCP130 Coolpad

..

ناموجود

Hatron HCP122 Coolpad

..

ناموجود

Hatron HCP120 Coolpad

..

ناموجود

Hatron HCP055 Coolpad

..

نمایش 1 تا 23 از 23 (1 صفحه)