حالت نمایش:

کابل شبکه CAT6 XP طول5 متر

55,000تومان

مشخصات کلینوع رابطRJ45طول کابل5 مترنوعLANمشخصات کابل >> ضخامت کابل24AWGطبقه بندیCat 6..

کابل شبکه CAT6 XP طول3 متر

39,000تومان

مشخصات کلینوع رابطRJ45طول کابل3 مترنوعLANمشخصات کابل >> ضخامت کابل24AWGطبقه بندیCat 6..

کابل شبکه CAT6 XP طول2 متر

32,000تومان

مشخصات کلینوع رابطRJ45طول کابل2 مترنوعLANمشخصات کابل >> ضخامت کابل24AWGطبقه بندیCat 6..

کابل شبکه CAT6 XP طول1/5 متر

مشخصات کلینوع رابطRJ45طول کابل1/5 مترنوعLANمشخصات کابل >> ضخامت کابل24AWGطبقه بندیCat 6..

کابل شبکه CAT6 XP طول1 متر

19,000تومان

مشخصات کلینوع رابطRJ45طول کابل1 مترنوعLANمشخصات کابل >> ضخامت کابل24AWGطبقه بندیCat 6..

کابل شبکه CAT6 XP طول0/5 متر

مشخصات کلینوع رابطRJ45طول کابل0/5 مترنوعLANمشخصات کابل >> ضخامت کابل24AWGطبقه بندیCat 6..

کابل شبکه CAT6 XP طول 30متر

مشخصات کلینوع رابطRJ45طول کابل30 مترنوعLANمشخصات کابل >> ضخامت کابل24AWGطبقه بندیCat 6..

کابل شبکه CAT6 XP طول 20متر

مشخصات کلینوع رابطRJ45طول کابل20 مترنوعLANمشخصات کابل >> ضخامت کابل24AWGطبقه بندیCat 6..

کابل شبکه CAT6 XP طول 15متر

مشخصات کلینوع رابطRJ45طول کابل15 مترنوعLANمشخصات کابل >> ضخامت کابل24AWGطبقه بندیCat 6..

کابل شبکه CAT6 XP طول 10متر

88,000تومان

مشخصات کلینوع رابطRJ45طول کابل10 مترنوعLANمشخصات کابل >> ضخامت کابل24AWGطبقه بندیCat 6..

کابل شبکه CAT5 XP طول 5 متر

315,000تومان

طول کابل5مترمناسب برایکلیه دستگاه های مجهز به کانکتور RJ-45نوع رابطکانکتور RJ-45نوع کابلشبکه..

کابل شبکه CAT5 XP طول 30 متر

طول کابل30مترمناسب برایکلیه دستگاه های مجهز به کانکتور RJ-45نوع رابطکانکتور RJ-45نوع کابلشبکه..

کابل شبکه CAT5 XP طول 3 متر

23,000تومان

طول کابل3مترمناسب برایکلیه دستگاه های مجهز به کانکتور RJ-45نوع رابطکانکتور RJ-45نوع کابلشبکه..

کابل شبکه CAT5 XP طول 20 متر

طول کابل20مترمناسب برایکلیه دستگاه های مجهز به کانکتور RJ-45نوع رابطکانکتور RJ-45نوع کابلشبکه..

کابل شبکه CAT5 XP طول 2 متر

18,000تومان

طول کابل2مترمناسب برایکلیه دستگاه های مجهز به کانکتور RJ-45نوع رابطکانکتور RJ-45نوع کابلشبکه..

کابل شبکه CAT5 XP طول 15 متر

طول کابل15مترمناسب برایکلیه دستگاه های مجهز به کانکتور RJ-45نوع رابطکانکتور RJ-45نوع کابلشبکه..

کابل شبکه CAT5 XP طول 10 متر

54,000تومان

طول کابل10مترمناسب برایکلیه دستگاه های مجهز به کانکتور RJ-45نوع رابطکانکتور RJ-45نوع کابلشبکه..

کابل شبکه CAT5 XP طول 1/5 متر

طول کابل1/5مترمناسب برایکلیه دستگاه های مجهز به کانکتور RJ-45نوع رابطکانکتور RJ-45نوع کابلشبکه..

کابل شبکه CAT5 XP طول 1 متر

13,000تومان

طول کابل1 مترمناسب برایکلیه دستگاه های مجهز به کانکتور RJ-45نوع رابطکانکتور RJ-45نوع کابلشبکه..

کابل شبکه CAT5 XP طول 0/5 متر

طول کابل0/5 مترمناسب برایکلیه دستگاه های مجهز به کانکتور RJ-45نوع رابطکانکتور RJ-45نوع کابلشبکه..

ناموجود

XP CAT5E Patch Cord - 1.5M

..

ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود

CAT6 UTP Flat Patch Cord 1M

..

ناموجود

B-NET CAT5E Patch Cord - 5m

..

ناموجود

B-NET CAT5E Patch Cord - 3m

..

ناموجود

B-NET CAT5E Patch Cord - 1m

..

نمایش 1 تا 28 از 28 (1 صفحه)